Do g鏎y!
vasisdas.pl | wie瞠 s這wa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z
   vasisdas _litera S | zestawienie
S | 302

sa貫pa
| oferma; gamo

samara (samarka)
| 1. strunowa torebka zawieraj鉍a porcj narkotyku 2. woreczek; foliowa torebka

samojebka
| w豉snor璚znie wykonane (cz瘰to przed lustrem) zdj璚ie swojej osoby, nierzadko robione na potrzeby internetowych serwis闚 spo貫cznociowych lub randkowych

samozaora si
| skompromitowa si; omieszy si brakiem wiedzy, dowiadczenia lub nieudoln pr鏏 obrony swoich racji

samozaoranie
| kompromitacja; blama; kl瘰ka; omieszenie si brakiem wiedzy, dowiadczenia lub nieudoln pr鏏 obrony swoich racji

samu
| 1. w豉snor璚znie wykonane (cz瘰to przed lustrem) zdj璚ie swojej osoby, nierzadko robione na potrzeby internetowych serwis闚 spo貫cznociowych lub randkowych 2. osoba, kt鏎a sama robi sobie zdj璚ia

sandboks
| (ang. sandbox - piaskownica) gra komputerowa z tzw. otwartym wiatem - nieliniowa, pozwalaj鉍a na dowolne planowanie rozgrywki i realizacj poszczeg鏊nych zada w dowolnym momencie, w wybranym miejscu wiata gry

sapa (si)
| 1. mie pretensje, cz瘰to nieuzasadnione; okazywa wyrazy swojego niezadowolenia; atakowa kogo s這wnie 2. zrz璠zi; marudzi; gdera

sapy
| 1. pretensje; wyrzuty (nierzadko bezpodstawne) 2. obiekcje; zastrze瞠nia; uwagi

sara
| pieni鉅ze

sb (SB)
| siebie; sobie; skr鏒 stosowany najczciej w SMS-ach lub w komunikacji przez internet

schab
| 1. muskularny m篹czyzna; osi貫k 2. dresiarz

schiza (schiz)
| 1. ekscytuj鉍e doznanie; niezapomniane prze篡cie 2. ob喚d; psychoza; paranoja; op皻anie 3. zniech璚enie; za豉manie; z貫 samopoczucie

schizol (schizolka)
| panikarz; histeryk; tch鏎z; osoba 豉two ulegaj鉍a emocjom

schizowa
| panikowa; ulega emocjom; histeryzowa

schizowa si
| 1. podnieca si; ekscytowa si 2. ulega psychozie, paranoi 3. mie z貫 samopoczucie; by za豉manym

schizowy
| paranoiczny; dziwny; osobliwy

schlasta
| 1. zgani; skarci; wytkn寞 b喚dy i niedoci鉚ni璚ia; udzieli reprymendy 2. zn璚a si; pastwi si; torturowa

sczai
| 1. po豉pa si; zorientowa si 2. odgadn寞 intencje

sczapi
| 1. przy豉pa; nakry kogo w niejasnej sytuacji 2. dorwa

sczesa
| zdoby; uzyska

sczesany
| 1. odurzony; pod wp造wem narkotyk闚 2. pijany; nietrzewy

sczyci
| 1. zachwyci; olni 2. usun寞; zlikwidowa 3. opr騜ni

seba (sebix)
| pogardliwe okrelenie niezbyt inteligentnego, m這dego m篹czyzny, myl鉍ego stereotypowo i wyznaj鉍ego proste zasady, najczciej kojarzonego z najbardziej prymitywnymi od豉mami subkultur dresiarzy czy blokers闚

selfi/selfik (selfiak)
| (ang. selfie) w豉snor璚znie wykonane (najczciej przed lustrem) zdj璚ie swojej osoby, cz瘰to robione na potrzeby internetowych serwis闚 spo貫cznociowych lub randkowych

selfizm
| (ang. self w豉sne ja) filozofia 篡cia opieraj鉍a si na systematycznym budowaniu wysokiego poczucia w豉snej wartoci, podporz鉅kowana ci鉚貫mu d嘀eniu do samodoskonalenia i samorealizacji; tak瞠 obsesyjne skupianie si na sobie i swoich potrzebach

selfowa (selfi)
| (ang. selfie) wykonywa zdj璚ie (autoportret) swojej osoby

selln寞 (seln寞)
| (ang. to sell sprzeda) sprzeda

sensimilla (sensi)
| 1. kwiat konopi indyjskiej bez nasion; niezanieczyszczony susz 2. marihuana

serialnie
| naprawd; faktycznie; rzeczywicie; autentycznie

seryjnie
| naprawd; faktycznie; autentycznie

s瘼i
| wy逝dza; wykorzystywa kogo; naci鉚a kogo na co

sfilmowa si
| 1. mie ogromn ochot na co; bardzo czego pragn寞 2. mie halucynacje, omamy 3. 篡 z逝dzeniami; oszukiwa si

sfilmowany (na co)
| 1. pragn鉍y czego; chc鉍y co uzyska, zdoby 2. nie dostrzegaj鉍y mankament闚 i s豉bych stron; lepo w co zapatrzony

sfochowa si
| obrazi si; naburmuszy si; wkurzy si

sfochowany
| obra穎ny; nad零any; naburmuszony

sfokusowa si (na czym)
| (ang. to focus skupia si) 1. skupi si; skoncentrowa na czym; intensywnie o czym myle 2. powi璚a si czemu bez reszty; oddawa si z pasj danemu zaj璚iu

sfokusowany (na co)
| (ang. to focus skupia si) 1. skupiony, skoncentrowany na czym; uwa積ie o czym myl鉍y 2. powi璚aj鉍y si czemu bez reszty; oddaj鉍y si z pasj danemu zaj璚iu

sfomowa (si)
| (ang. Fear Of Missing Out l瘯 przed tym 瞠 co nas ominie) 1. by zdekoncentrowanym lub os豉bionym w wyniku sta貫j kontroli i obserwacji nap造waj鉍ych informacji, powiadomie, status闚 czy komentarzy w internecie i mediach spo貫cznociowych; by zaabsorbowanym nat這kiem stale nadchodz鉍ych treci oraz odczuwa niepok鎩 przed przegapieniem i zbagatelizowaniem czego np. jakiej sytuacji, wiadomoci czy komentarza 2. przesadnie dba o sw鎩 wizerunek w internecie, poprzez sta貫 konfrontowanie si z innymi oraz kontrolowanie i dopracowywanie swojego obrazu w najdrobniejszych szczeg馧ach

sfomowany
| (ang. Fear Of Missing Out l瘯 przed tym 瞠 co nas ominie) 1. rozkojarzony absurdaln, podwiadom koniecznoci ci鉚貫go sprawdzania informacji, powiadomie, status闚 czy komentarzy w internecie i mediach spo貫cznociowych; nieobecny mylami i zdekoncentrowany nat這kiem stale nadchodz鉍ych treci oraz niepokojem przed przegapieniem i zbagatelizowaniem czego np. jakiej sytuacji, wiadomoci czy komentarza 2. przesadnie dbaj鉍y o sw鎩 wizerunek w internecie, poprzez sta貫 konfrontowanie si z innymi oraz kontrolowanie i dopracowywanie swojego obrazu w najdrobniejszych szczeg馧ach

sforgowa
| (ang. to forge podrabia) 1. podrobi; sfa連zowa; sfingowa 2. stworzy; nada kszta速; urz鉅zi

sforgowany
| (ang. to forge podrabia) 1. podrobiony; sfa連zowany; upozorowany 2. wytworzony; ukszta速owany; urz鉅zony

sfurany
| odurzony (najczciej amfetamin); b璠鉍y pod wp造wem rodk闚 odurzaj鉍ych

si
| (w這s. ok) 1. "dobrze"; "w porz鉅ku" 2. dobry; w豉ciwy 3. "tak"

sia FUD
| (ang. Fear, Uncertainty and Doubt strach, niepewno i zw靖pienie) 1. sia zam皻; wprowadza niepok鎩; prowokowa chaos 2. oczernia; znies豉wia; przedstawia w z造m wietle 3. dezinformowa; wprowadza w b章d; przeinacza fakty

siad這/siada (co komu)
| 1. o czym co si spodoba這, przekona這 do siebie i uzyska這 akceptacj 2. o czym co si uda這, zako鎍zy這 si sukcesem i zosta這 pomylnie sfinalizowane

siano
| pieni鉅ze

siara
| wstyd; upokorzenie; dyshonor

siemandero
| "cze"; "jak si masz"

siemka/siemano (siemson)
| "cze"; "jak si masz"

si趾a
| si這wnia

sista (sis)
| (ang. sister - siostra) siostra

siuwaks (siuwax)
| marihuana

skam
| (ang. scam przekr皻) oszustwo bazuj鉍e na wzbudzeniu zaufania poprzez wykorzystanie ludzkiej naiwnoci i 豉twowiernoci (najczciej w internecie), w celu wy逝dzenia konkretnych korzyci lub pieni璠zy

skamer
| (ang. scammer oszust) oszust, kt鏎y poprzez nadu篡wanie zaufania, potrafi wykorzysta ludzk naiwno i 豉twowierno (najczciej w internecie), w celu wy逝dzenia konkretnych korzyci lub pieni璠zy

skandalicznie
| bardzo; ogromnie; niezwykle

skaner
| cz這wiek bezmylnie kopiuj鉍y cudze formy zachowa, wygl鉅u, sp璠zania czasu itp.; marny naladowca

skanselowa
| (ang. to cancel anulowa) 1. odrzuci; uniewa積i; odwo豉 2. skasowa; usun寞; zlikwidowa

skapiszonowa
| zniszczy; zepsu; uszkodzi

skapiszonowany
| 1. zniszczony; zepsuty; z defektem 2. brzydki; szpetny; okropny

skary
| skarpetki

skiety
| skarpetki

skifa
| pora磬a; niepowodzenie; pech; niefart

skile
| (ang. skills - umiej皻noci) umiej皻noci; kwalifikacje; przygotowanie

skilowa
| (ang. skill - umiej皻no) podnosi swoje umiej皻noci (okrelenie najczciej u篡wane w kontekcie gier komputerowych)

skilowiec (skiluch)
| (ang. skills - umiej皻noci) kto przoduj鉍y w jakiej dziedzinie, posiadaj鉍y niebywa貫 zdolnoci; mistrz

skilsy
| (ang. skills - umiej皻noci) umiej皻noci; kwalifikacje; przygotowanie

skipowa
| (ang. to skip - przeskoczy) 1. przewija film lub utw鏎 do konkretnego momentu; pomija cz jakiej publikacji, chc鉍 dotrze do interesuj鉍ego fragmentu np. sceny, klatki itp. 2. ignorowa; nie zauwa瘸; lekcewa篡

skitra
| schowa; ukry; zakamuflowa

sklei
| 1. zrobi; wykona 2. wykona poprawnie ewolucj albo trick na deskorolce, rowerze, rolkach lub snowboardzie

sklepa
| pobi; poturbowa; sprawi manto

skmini
| 1. zrozumie; poj寞 2. uwiadomi sobie; uchwyci sens 3. za豉twi; zorganizowa

sko販zowa
| (ang. coach - trener) 1. nauczy kogo czego; wykszta販i; przeszkoli 2. zmotywowa do wydajniejszego dzia豉nia; zmobilizowa; zdopingowa 3. zainspirowa; natchn寞

sko這wa
| za豉twi; uzyska; zrealizowa

skomcia
| skomentowa czyje zdj璚ie, filmik, lub status najczciej na portalu spo貫cznociowym

skopci si
| odurzy si marihuan

skopcony
| odurzony

skowyr
| 1. policjant 2. pies

skowyrnie
| 1. dobrze; fajnie; niele 2. wyj靖kowo; niecodziennie

skowyrny
| 1. fajny; niez造; w porz鉅ku 2. wyj靖kowy; niecodzienny 3. mi造; przyjemny

skradanka
| gatunek gier komputerowych w kt鏎ych g堯wny nacisk k豉dziony jest na dyskretne dzia豉nie, ukrywanie si i stosowanie podst瘼u w celu osi鉚ania kolejnych poziom闚, co w istocie sprowadza si do bezg這nej eliminacji rywali i przeszk鏚 na drodze do uko鎍zenia danej misji

skrecz (skracz)
| (ang. to scratch - drapa) 1. unikalny pseudonim (podpis) grafficiarza naniesiony na danej powierzchni (najczciej szklanej) poprzez wyrycie go w niej 2. dwi瘯 powstaj鉍y na konsoli DJ-a, podczas przesuwania powierzchni p造ty winylowej pod ig章 gramofonu, w celu powstania konkretnych efekt闚 turntablistycznych, najczciej stosowanych w muzyce hip-hop

skr璚i co
| zorganizowa co; przygotowa; urz鉅zi; wykreowa; stworzy

skroi
| ukra

skrolowa (skrollowa)
| (ang. to scroll up/down przewija w g鏎/w d馧) przegl鉅a treci na komputerze, smartfonie lub tablecie poprzez przewijanie zawartoci ekranu

skrosowa (scrossowa)
| (ang. cross krzy) 1. w slangu graffiti zamalowa czyj prac, ze wzgl璠u na jej nisk jako i marne wykonanie 2. skrzy穎wa

sku si
| 1. upi si 2. odurzy si narkotykami

skun (SQN)
| (ang. skunk) marihuana zmodyfikowana chemicznie

skuka
| skr鏒; kr鏒sza droga

skuty
| 1. pijany; pod wp造wem alkoholu 2. odurzony narkotykami

s豉g (s貫g)
| zob. SWAG

s豉jp
| (ang. to swipe przeci鉚n寞) przesuni璚ie palcem po ekranie smartfona, tabletu lub ekranu dotykowego

s豉jpowa (s豉jpn寞)
| (ang. to swipe - przeci鉚n寞) przesuwa palcem po ekranie smartfona, tabletu lub ekranu dotykowego

s赧t focia/s赧t focia z r零i (s赧t focia z dziubkiem)
| (ang. sweet s這dki) pogardliwe okrelenie w豉snor璚znie wykonanej (nierzadko przed lustrem) fotografii swojej osoby, najczciej przeznaczonej do autopromocji w serwisach spo貫cznociowych lub randkowych

s赧tany
| (ang. sweet s這dki) 1. s這dki; fajny; przyjemny 2. 豉dny; zadbany

s赧tanie
| (ang. sweet s這dki) 1. s這dko; fajnie; przyjemnie 2. 豉dnie; mi這

s赧tka
| (ang. sweet - s這dki) 1. dziewczyna sprawiaj鉍a wra瞠nie infantylnej, ma這 rozgarni皻ej i naiwnej 2. osoba przesadnie przymilna, niekiedy dziecinna 3. w豉snor璚znie wykonane zdj璚ie swojej osoby, cz瘰to robione na potrzeby internetowych serwis闚 spo貫cznociowych lub randkowych

s這ik/s這iczka (s堯j)
| 1. osoba, kt鏎a od pewnego czasu mieszka lub pracuje w du篡m miecie, ale niekoniecznie si z nim identyfikuje (jest zameldowana gdzie indziej, gdzie indziej p豉ci podatki), nierzadko cz瘰to odwiedzaj鉍a rodzinne, prowincjonalne strony tylko po to by uzupe軟i zapasy jedzenia (np. ze wzgl璠u na oszcz璠noci) 2. kierowca z prowincjonalnej miejscowoci, przenosz鉍y panuj鉍e tam, aroganckie zasady jazdy na ulice du瞠go miasta

s這wia雟ki przykuc
| ironiczne nobilitowanie charakterystycznej pozycji kucania, poprzez traktowanie jej jako formy relaksu, maj鉍ej sw鎩 rodow鏚 w krajach postsocjalistycznych, a w obecnych realiach uto窺amianej ze rodowiskiem dresiarzy i os鏏 o w靖pliwej reputacji

smak闚a
| smacznego!

smartfica (smartwica)
| uzale積ienie od korzystania ze smartfona (lub innego urz鉅zenia mobilnego), objawiaj鉍e si niezdrowym lekcewa瞠niem os鏏 i sytuacji z najbli窺zego otoczenia, na rzecz intensywnej aktywnoci w internecie

sma篡
| pali marihuan

smera (smyra)
| g豉ska; 豉skota; pieci

smombie
| (ang. smartphone zombie) [wym. smombi] osoba uzale積iona od spogl鉅ania na ekran swojego smartfona do tego stopnia, 瞠 stopniowo trac鉍 kontakt z rzeczywistoci i nie zwracaj鉍 uwagi na otoczenie, nara瘸 si na p造n鉍e z tego faktu niebezpiecze雟twa np. wypadki drogowe, alienacj czy ostracyzm

smyrofon (smerofon)
| smartfon; telefon z ekranem dotykowym

snap
| (ang. snap pstrykni璚ie) 1. tre (zdj璚ie, film) opublikowana w aplikacji Snapchat 2. skr鏒owa nazwa serwisu Snapchat

snapbek
| (ang. snapback) sportowa czapka wyst瘼uj鉍a cz瘰to z p豉skim daszkiem i posiadaj鉍a mo磧iwo regulacji rozmiaru w postaci zapi璚ia, klamry lub rzepu

snapn寞
| (ang. snap pstrykni璚ie) umieci tre (zdj璚ie, filmik, lub wiadomo) w aplikacji Snapchat

snapowa
| (ang. snap pstrykni璚ie) umieszcza treci (posty) w aplikacji Snapchat

snapowicz (snapowiczka)
| (ang. snap pstrykni璚ie) u篡tkownik aplikacji Snapchat

sneakerhead
| (ang. sneakerhead) [wym. snikerhed] osoba kt鏎ej pasj jest obracanie si w tematyce kolekcjonowania aktualnych lub historycznych (cz瘰to limitowanych) modeli obuwia sportowego g堯wnie sneakers闚 (kicks闚); kto dla kogo priorytetem pozostaje sta貫 poszerzanie swojej wiedzy w temacie ci鉚貫j ewolucji obuwia sportowego i jego umiejscowienia w kontekcie szeroko rozumianej mody ulicznej

sneakersy (snikersy)
| (ang. sneakers - adidasy) 1. lekkie buty sportowe s逝蕨ce do chodzenia na co dzie, tworzone z myl o wygodzie, odpornoci i estetyce 2. trampki; tenis闚ki

snifowa
| (ang. to sniff - w鉍ha) odurza si substancjami wziewnymi

snuj
| osoba godzinami szwendaj鉍a si po galeriach i centrach handlowych, bez konkretnego powodu - w celu zabicia czasu, zapewnienia sobie darmowej rozrywki, bez wyranej potrzeby lub mo磧iwoci dokonania zakup闚

sofciarski (softowy)
| (ang. soft - mi瘯ki) 1. delikatny; subtelny; taktowny 2. przesadnie grzeczny; przewidywalny; schematyczny 3. leniwy; niespieszny; spokojny

sofciarsko (softowo)
| (ang. soft - mi瘯ki) 1. delikatnie; 豉godnie; subtelnie; bez ekstrawagancji 2. przewidywalnie; schematycznie; typowo 3. leniwie; niespiesznie; spokojnie

sofciarz
| (ang. soft - mi瘯ki) 1. taktowna i u這穎na osoba, unikaj鉍a ryzyka i ekstrawagancji; kto spokojny, maj鉍y wizerunek grzecznego i dobrze wychowanego 2. mi璚zak; cienias; leszcz

sofiksy (sofixy)
| buty; obuwie (cz瘰to zapinane na rzepy)

solar
| 1. solarium 2. autobus Solaris

solara (solarka)
| 1. nadmiernie opalona dziewczyna, kt鏎a zbyt cz瘰to przebywa na solarium, cz瘰to chorobliwie niezadowolona ze stanu swojej nie do ko鎍a idealnej opalenizny 2. solarium 3. autobus Solaris

sorencja
| (ang. sorry - przepraszam) "przepraszam"

sorewicz
| (ang. sorry - przepraszam) "przepraszam"

sorka
| (ang. sorry - przepraszam) "przepraszam"

sorki (sorki-sorki)
| (ang. sorry - przepraszam) "przepraszam"

sorowa
| (ang. sorry przepraszam) 1. przeprasza; t逝maczy si; usprawiedliwia si 2. p豉szczy si przed kim; poni瘸 si

sort
| porcja jakich u篡wek, najczciej marihuany

sorx
| (ang. sorry - przepraszam) "przepraszam"

sos
| pieni鉅ze

spadochrony (spadochrony ze wsi)
| osoby kt鏎e przyjecha造 do du瞠go miasta z prowincji, w celu zdobycia wykszta販enia lub poszukiwania pracy; nap造wowi mieszka鎍y du篡ch miast

spad闚a (spadalski)
| "spadaj"; "odczep si"

spali si
| odurzy si marihuan

spalony
| odurzony marihuan

spawa
| 1. wymiotowa; oddawa pokarm 2. odpala papierosa od papierosa

spid
| (ang. speed pr璠ko) 1. amfetamina 2. pr璠ko

spidem
| (ang. speed pr璠ko) szybko; pr璠ko

spieni si
| wpa w furi; wybuchn寞 gniewem

spieniony
| zdenerwowany; wzburzony; gniewny

spierdolka
| 1. ucieczka; odwr鏒 2. odejcie sk鉅; opuszczenie jakiego miejsca

spina (spinka)
| (ang. to spin - podkr璚a) 1. spi璚ie; zdenerwowanie; rozgor鉍zkowanie; poirytowanie 2. k堯tnia; awantura; sprzeczka; nieporozumienie 3. szpan; pozerstwo

spina si
| (ang. to spin - podkr璚a) 1. denerwowa si; panikowa; ulega z造m emocjom; wprowadza niezdrow atmosfer 2. szuka zaczepki; j靖rzy; prowokowa 3. szpanowa; upozorowywa w豉sn si喚, dowiadczenie

spinator
| (ang. to spin - podkr璚a) 1. prowokator; kto kto szuka zwady lub guza; awanturnik 2. pozer; szpaner; kto kto si przechwala 3. kto niespokojny, nerwowy lub irytuj鉍y swoim rozdra積ieniem

spinowa
| (ang. to spin - podkr璚a) pr鏏owa wywiera nacisk; nakierowywa na jaki temat; podsuwa konkretne rozwi頊ania; kszta速owa opini

spirol
| spirytus

spizgany
| 1. odurzony; b璠鉍y pod wp造wem narkotyk闚 2. pijany; b璠鉍y pod wp造wem alkoholu 3. zmarzni皻y

spi盥瘸
| ucieka; oddala si pr璠ko

SPK
| spoko; OK; nie ma sprawy; skr鏒 stosowany najczciej w SMS-ach lub w komunikacji przez internet

splif (splift)
| skr皻; joint

spoiler (spojler)
| (ang. to spoil - psu) umylne ujawnienie niezorientowanej osobie, kluczowego w靖ku fabu造 ksi嘀ki, filmu, serialu lub gry komputerowej, niwecz鉍e przyjemno p造n鉍 z osobistego poznawania treci danego utworu

spoilerowy (spojlerowy)
| (ang. to spoil psu) ujawniaj鉍y szczeg馧y fabu造 lub zako鎍zenia jakiego utworu - ksi嘀ki, filmu, serialu lub gry komputerowej

spojlerowa/spoilerowa (spojlowa/spoilowa)
| (ang. to spoil - psu) zdradza szczeg馧y zako鎍zenia konkretnego utworu - ksi嘀ki, filmu, serialu lub gry komputerowej

spo貫czniak
| 1. kapu; donosiciel 2. przechodzie

spo貫k
| konfident; sprzedawczyk

spo趾owa
| donosi; kapowa; sypa; ujawnia czyje wzbudzaj鉍e w靖pliwoci dzia豉nie

sponio
| "w porz鉅ku"; "ok"

spontan (spont)
| spontaniczne dzia豉nie, nacechowane 篡wio這woci i szczeroci

spoks (spox)
| 1. "ok"; "w porz鉅ku"; 2. s這wo oznaczaj鉍e zgod, przytakni璚ie, poparcie dla danej koncepcji

spoksiarski
| w porz鉅ku; dobry; niez造

spoksowy
| w porz鉅ku; dobry; niez造

spot (spociwo)
| (ang. spot - miejsce) 1. miejsce; punkt; lokalizacja 2. zlot; zjazd; cykliczne spotkanie mi這nik闚 jakiej tematyki

spotek
| (ang. Spotify) spolszczona nazwa internetowej platformy muzycznej Spotify

spotowa
| (ang. to spot przyuwa篡) 1. obserwowa; dostrzega; bada wzrokiem; monitorowa 2. robi zwiad; dokonywa rozeznania, rekonesansu 3. asekurowa; asystowa; zabezpiecza

spotowanie
| (ang. to spot przyuwa篡) 1. obserwacja; monitorowanie; zabezpieczenie 2. zwiad; rozeznanie; rekonesans 3. asekuracja; asysta; zabezpieczenie

sp鏊as
| wsp鏊nik

sprankowa (kogo)
| (ang. prank - psota) 1. zrobi komu kawa, psikusa; nabra kogo 2. za瘸rtowa z kogo w celu omieszenia; z premedytacj sprowokowa kogo do konkretnej reakcji np. z這ci, strachu, zawstydzenia itp.

spropsowa
| (ang. proper respect - szacunek) pochwali; wyrazi uznanie; skomplementowa; zaakceptowa

spropsowanie
| (ang. proper respect - szacunek) pochwalenie; wyra瞠nie uznania; skomplementowanie; zaakceptowanie

sprzeda bomb
| uderzy kogo z pici w twarz

sprzeda kogo
| ujawni czyje nieodpowiednie zachowanie; donie na kogo

spuciportek
| skejt

SPX
| "ok"; "w porz鉅ku"

spykn寞 si
| 1. spotka si 2. zgada si; um闚i si

spyli
| sprzeda; zby; up造nni

SQL
| (ang. school - szko豉) szko豉

srebro
| graffiti opieraj鉍e si na wype軟ieniu pojedynczego konturu srebrnym kolorem (chromem)

srogi
| 1. nietuzinkowy; interesuj鉍y; niebanalny 2. ostry; konkretny; mocny

srogo
| 1. nietuzinkowo; interesuj鉍o; niebanalnie 2. ostro; konkretnie; mocno

SRSLY
| (ang. seriously na powa積ie) powa積ie; na serio; faktycznie

SRY
| (ang. sorry - "przepraszam") przepraszam

ssa (ssie)
| (ang. to suck - by do niczego) 1. o czym co jest beznadziejne, irytuj鉍e i zas逝guj鉍e na krytyk 2. ci鉚a pliki z internetu

stacjonarka
| 1. komputer stacjonarny 2. konsola stacjonarna 3. sklep stacjonarny (b璠鉍y przeciwie雟twem internetowego)

stackowa (stakowa)
| (ang. stack - stos) 1. gromadzi; akumulowa; przechowywa 2. 章czy; scala; jednoczy

stackowanie (stakowanie)
| (ang. stack - stos) 1. gromadzenie; akumulowanie; sk豉dowanie 2. 章czenie; scalanie; jednoczenie

stagowicz (stager)
| (ang. stag party - wiecz鏎 kawalerski) uczestnik wieczoru kawalerskiego

starbu (starbunio)
| kawiarnia Starbucks

stargetowa
| (ang. target - cel) skierowa; ustawi; wymierzy

staroszkolnie
| (ang. old school - stara szko豉) klasycznie; tradycyjnie

staroszkolny
| (ang. old school - stara szko豉) w starym stylu; klasyczny; tradycyjny

startowa do kogo
| pr鏏owa kogo poderwa, olni swoj osob

statsy
| (ang. stats statystyka) statystyki; wyniki; zestawienie

steal
| (ang. steal prawdziwa okazja) [wym. stil] niebywa豉 okazja; interes 篡cia; niepowtarzalna gratka; kupno cennej rzeczy za u豉mek jej wartoci

stendbaj
| (ang. stand by w gotowoci) 1. ot瘼ienie; skacowanie 2. wyczekiwanie; czujno

sterydownia
| si這wnia

steryl
| porz鉅ek; czysto; 豉d

STFU
| (ang. Shut The Fuck Up zamknij si) akronim, b璠鉍y wykrzyknieniem: zamknij si

stiltowany
| (ang. to tilt przewa瘸 [szal na czyj korzy澕) 1. sfrustrowany; zdemotywowany; zniech璚ony pora磬ami 2. nerwowo i emocjonalnie reaguj鉍y na pojawiaj鉍e si trudnoci i komplikacje

stjunowa
| (ang. tuning - regulacja) stuningowa

stjunowany (na co)
| (ang. stay tuned - zosta鎍ie z nami) 1. maj鉍y co na uwadze; ledz鉍y poczynania; uwa瘸j鉍y na co; maj鉍y wzgl鉅 na dany aspekt 2. stuningowany; zmodyfikowany

stonka
| supermarket Biedronka

straszy porcelan
| wymiotowa

streetwear
| (ang. streetwear) [wym. strit貫r] specyficzny styl wyra瘸nia siebie poprzez tzw. mod uliczn inspirowan m.in. miejskimi lokalizacjami, kultur hip-hop, skate, czy stylem ameryka雟kich surfer闚 i koszykarzy, a tak瞠 popkultur itp.; trend podporz鉅kowany wygodzie, niepowtarzalnoci, a zarazem lunej elegancji, pozwalaj鉍y ka盥emu na zdefiniowanie i uzewn皻rznienie swego w豉snego, indywidualnego charakteru; swobodny spos鏏 ubierania si nie ulegaj鉍y zbytnio schematom panuj鉍ych w danym momencie tendencji, oparty g堯wnie na dowolnym 章czeniu r騜nych, z pozoru tradycyjnych element闚 np. T-shirt闚 z niekonwencjonalnymi nadrukami, bluz, koszul, jeans闚, jogger闚, szort闚, czapeczek z daszkiem, czy sportowych but闚 w stylu sneakers闚 (kicks闚)

streetwearowiec
| (ang. streetwear) [wym. strit貫rowiec] osoba interesuj鉍a si streetwearem

streetwearowy
| (ang. streetwear) [wym. strit貫rowy] b璠鉍y czci streetwearu lub inspirowany nim

strepowa
| 1. pobi 2. zepsu; zniszczy

strepowany
| 1. pobity; sponiewierany 2. zniszczony; uszkodzony; zepsuty

striggerowany (strigerowany)
| (ang. to trigger - powodowa) 1. sprowokowany; podjudzony; podpuszczony 2. zirytowany; wzburzony; zez這szczony 3. zmuszony do reakcji; wywo豉ny do odpowiedzi

strimowa (streamowa)
| (ang. stream transmisja) transmitowa do internetu treci z naszego komputera, konsoli lub smartfona np. podczas rozgrywki w gr komputerow, w trakcie jakiego wydarzenia lub w celu tworzenia wideoporadnik闚

strolowa (strollowa) kogo
| 1. podpuci kogo; za瘸rtowa sobie; nabra kogo 2. wystawi kogo na pomiewisko; zrobi z kogo idiot; wyrolowa kogo

strolowany (strollowany)
| 1. podpuszczony; nabrany; wyrolowany 2. wystawiony na pomiewisko; zbity z tropu; sprowokowany

strumyk
| (ang. stream strumie) internetowa transmisja treci z naszego komputera, konsoli lub smartfona np. podczas rozgrywki w gr komputerow, w trakcie jakiego wydarzenia lub w celu tworzenia wideoporadnik闚

strumykowa
| (ang. stream transmisja) transmitowa do internetu treci z naszego komputera, konsoli lub smartfona np. podczas rozgrywki w gr komputerow, w trakcie jakiego wydarzenia lub w celu tworzenia wideoporadnik闚

strza
| 1. sms 2. pojedynczy sygna telefoniczny

strza豉
| 1. "cze", "hej"; wykrzyknienie powitalne lub po瞠gnalne 2. sms

strza貫czka
| zob. strza豉

strzaska si
| 1. opali si 2. odurzy si

strzaskany
| 1. opalony 2. odurzony marihuan

strzeli focha
| obrazi si; mie 瘸l; gniewa si na kogo; mie pretensje do kogo

strzeli karpia
| zdziwi si; zdumie si; oniemie

strzeli kim
| zasn寞

strzeli nabit
| 1. ok豉ma, oszuka kogo 2. wymia, wydrwi kogo lub co

strzeli z ucha
| donie na kogo; zakapowa kogo

stuk
| osoba podstawiona, motywowana do jakiego dzia豉nia; pozorant; s逝p

styka
| 1. "starczy"; "dosy"; "basta" 2. "ok"; "w porz鉅ku"

stylowczyk
| modnie ubrana osoba, przyk豉daj鉍a du蕨 wag do w豉snego wizerunku, szybko dostosowuj鉍a sw鎩 styl do najnowszych trend闚

styl闚a (styl闚ka)
| 1. stylizacja; wizerunek; image 2. stylistyka; estetyka; design 3. s這wo wyra瘸j鉍e zachwyt, podziw w stosunku do rzeczy, sytuacji, zachowania, osoby

stypa
| 1. ma這 udana impreza (tak瞠 sytuacja) s豉bo obfituj鉍a w atrakcje 2. uczucie bezradnoci, niech璚i, zrezygnowania

sub
| (ang. subscription prenumerata) subskrypcja jakiej treci w internecie (np. kana逝 na YouTube)

subn寞
| (ang. subscription - prenumerata) zasubskrybowa (np. kana YouTube)

subowa
| (ang. subscription prenumerata) subskrybowa jak tre w internecie (np. kana na YouTube)

suchar
| 1. tekst nie na miejscu, nie tycz鉍y si tematu aktualnej konwersacji; wypowied pozbawiona wi瘯szego sensu 2. absurdalny tekst lub dowcip miesz鉍y zazwyczaj bardzo konkretn grup ludzi

suczka/sucz (sunia)
| 1. atrakcyjna dziewczyna 2. m這da, wyzywaj鉍o ubrana dziewczyna, kt鏎ej celem jest skupienie uwagi m篹czyzn, na swojej osobie

suczyd這
| wredna, wyj靖kowo z這liwa dziewczyna (kobieta)

sup
| skr鏒owa nazwa marki odzie穎wej Supreme

suszi
| kac; stan b璠鉍y nast瘼stwem spo篡cia du瞠j iloci napoj闚 wyskokowych

suszy szkliwo
| umiecha si szeroko

SUX
| (ang. to suck ssa) beznadziejny"; "beznadziejnie; do bani; do niczego; s這wo wyra瘸j鉍e dezaprobat, brak akceptacji

suzi
| samoch鏚 lub motocykl Suzuki

SWAG
| (ang. to swag - buja si) [wym. s貫g] 1. specyficzny styl bycia, noszenia si, opieraj鉍y si na nachalnym promowaniu si za pomoc markowych ubra, gad瞠t闚, kosztownoci; szpanowanie; pozerstwo 2. osobliwie rozumiany szyk, image, spos鏏 zachowania podporz鉅kowany przesadnemu luzowi oraz celebracji w豉snej niepowtarzalnoci

swager (swagger)
| (ang. to swag - buja si) [wym. s貫ger] 1. pewna siebie osoba, kt鏎a chce za wszelk cen zaimponowa - swoim stylem ubierania, gad瞠tami, drogimi przedmiotami; szpaner; pozer 2. pysza貫k; zarozumialec; kto, kto si ci鉚le przechwala 3. kto kto chce si wyr騜ni z t逝mu; indywidualista

SYL
| (ang. See You Later - "do zobaczenia pniej") "na razie"; "do zobaczenia"; skr鏒 stosowany najczciej w SMS-ach lub w komunikacji przez internet

symulka
| symulacja; udawanie; upozorowane dzia豉nie, maj鉍e na celu wytworzenie u danej osoby konkretnych odczu, zachowa

syntetyk
| 1. wyzywaj鉍y, ostry makija 2. narkotyk

sypio豉
| popielniczka

syty
| 1. znakomity; wspania造; wietny 2. interesuj鉍y; fascynuj鉍y; frapuj鉍y

szacun
| respekt; powa瘸nie

szafiarka
| dziewczyna prezentuj鉍a w internecie (na blogach, forach, w serwisach spo貫cznociowych) zawarto swojej pokanej garderoby, w celu uzyskania opinii na temat promowanego w ten spos鏏, w豉snego, indywidualnego stylu ubierania

szale na filtrze
| pali papierosa

szama
| jedzenie; pokarm

szama
| je

szamanie
| jedzenie

szamunek
| jedzenie

szarpa (w co)
| gra w gry komputerowe lub konsolowe

szelest
| pieni鉅ze

szelesty
| szerokie, workowate spodnie, wykonane z ortalionu lub poliestru

szer
| (ang. to share - udost瘼nia) konkretna tre (np. zdj璚ie, obrazek, filmik, komentarz) kt鏎 udost瘼niamy innym u篡tkownikom internetu np. za pomoc serwis闚 spo貫cznociowych

szerowa
| (ang. to share - udost瘼nia) dzieli si treciami internetowymi, poprzez udost瘼nianie ich np. w serwisach spo貫cznociowych

szip (sziping)
| (ang. shipping - spedycja) wysy趾a towaru zakupionego przez internet (lub sam koszt takiej us逝gi); transport produkt闚 nabytych w internecie

szipowa (kogo)
| (ang. relationship - zwi頊ek) 1. sprzyja relacji dwojga ludzi; by zwolennikiem czyjego zwi頊ku; wspiera czyj wi 2. swata; zapoznawa 3. uk豉da si; normalizowa si

szkie造
| 1. policja 2. okulary

szkita
| noga

szlampa
| 1. dziewczyna, kt鏎a nie ma nic wsp鏊nego z poci鉚aj鉍ym wygl鉅em; brzydula 2. tanie wino

szlauch (szlauf)
| 豉twa, wyuzdana dziewczyna kt鏎a si le prowadzi i nie zas逝guje na szacunek; puszczalska

szmejda
| ob逝dna i nieszczera dziewczyna, szukaj鉍a poklasku za wszelk cen

szmerki
| namiary; dane

szmula
| nieprzyzwoicie atrakcyjna i pe軟a wdzi瘯u dziewczyna, wywo逝j鉍a pozytywne reakcje u m篹czyzn

szneka
| 1. twarz 2. mina; dziwny wyraz twarzy

sznyta
| blizna; szrama; lad po ranie

szoker
| nietypowy temat, nowo, lub co nieoczekiwanego, co wprawia nas w zachwyt, zdumienie, eufori, konsternacj itp.

szot (shot)
| (ang. shot - strza) 1. kieliszek alkoholu, najczciej w鏚ki 2. wyci皻y (lub zmontowany) fragment streamu danego u篡tkownika serwisu YouTube, b璠鉍y kompilacj najciekawszych moment闚 przeprowadzonej wczeniej transmisji na 篡wo

szotownia (shotownia)
| lokal, pub lub bar z niedrogim alkoholem i podstawowymi zak零kami, odwiedzany na rozgrzewk, przed wyruszeniem do tradycyjnych klub闚 i dyskotek

szpagaty
| szybka ucieczka

szpil
| (niem. spielen - gra) gra komputerowa lub na konsole

szpili
| (niem. spielen - gra) gra

szpont (szpunt)
| 1. ochota na sp璠zenie czasu w pozytywnej atmosferze; ch耩 wyluzowania si w interakcji z alkoholem, u篡wkami 2. pomys; koncepcja; idea 3. przekr皻; machlojka; kant

szponci (szp鉍i)
| 1. kombinowa; knu; obmyla 2. szpanowa; popisywa si 3. dobrze si bawi 4. zgrywa si

sztajnes
| kloszard; 瞠brak; menel

sztela
| (niem. tankstelle - stacja benzynowa) stacja benzynowa

sztos
| 1. okrelenie czego co wyj靖kowo nam si podoba, wzbudza nasz podziw i entuzjazm 2. szybkie, b造skawiczne dzia豉nie; gwa速owne zachowanie (tak瞠 uderzenie) 3. przekr皻; nadu篡cie; oszustwo

sztosowo
| 1. fajnie; w porz鉅ku; wietnie 2. ciekawie; interesuj鉍o; atrakcyjnie 3. wybitnie; bezkonkurencyjnie; genialnie

sztosowy
| 1. fajny; udany; niez造 2. ciekawy; interesuj鉍y; atrakcyjny 3. bezkonkurencyjny; bliski idea逝; niepowtarzalny

sztruks
| 1. k豉mstwo; fa連z 2. podst瘼; zak豉manie 3. stosowanie podw鎩nych standard闚

sztuka
| 1. porcja narkotyku (przewa積ie gram), najczciej marihuany 2. 豉dna, atrakcyjna dziewczyna

sztunia
| atrakcyjna i niebanalna dziewczyna (kobieta), potrafi鉍a na d逝go skupi uwag m篹czyzn; licznotka

sztywniutko
| 1. na sto procent; bezproblemowo; bez najmniejszych w靖pliwoci; zgodnie z planem 2. dobrze; prawid這wo; w porz鉅ku; przyzwoicie 3. rzetelnie; fachowo; szczerze

szur
| oszo這m; fanatyk; radyka; kto maj鉍y skrajne, kontrowersyjne pogl鉅y, zaciekle broni鉍y swoich przekona, nierzadko ulegaj鉍y wp造wom teorii spiskowych

szura
| odurza si

szuryzm (szuria)
| fanatyzm; zalepienie; radykalizm; nieudolna pr鏏a obrony jakiej tezy, poprzez atakowanie adwersarzy niezbyt sensownymi twierdzeniami i dowodami

szuwaks/szuwax (siuwaks)
| amfetamina

szuwar
| marihuana

szyda
| zob. szydera

szydera
| wyszydzanie kogo lub czego; przedstawianie osoby, rzeczy, zachowania lub sytuacji w karykaturalny, omieszaj鉍y spos鏏

szyita
| 1. muskularnie zbudowany m篹czyzna, o szerokim karku 2. dresiarz

szyszunia
| atrakcyjna, podobaj鉍a si m篹czyznom dziewczyna

S


   vasisdas _daj g這s    vasisdas _sukurs
Vasisdas to s這wnik polskiego slangu, neologizm闚 i mowy potocznej z setkami aktualnych definicji i najnowszymi wyrazami najm這dszej polszczyzny. Dzi瘯i Vasisdas dowiesz si co to znaczy pos逝giwa si nimi bezb喚dnie.

A czym jest to zjawisko dla Ciebie? ledz鉍 i komentuj鉍 Vasisdas pom騜 odpowiedzie na pytanie co to jest slang i jakie miejsce zajmuje we wsp馧czesnym j瞛yku. Okrel swoje stanowisko, przedstaw obserwacje, poznaj wypowiedzi innych os鏏.

+ zapodaj komentarz
Znasz nietypowe s這wa lub zwroty? Porozumiewasz si ze znajomymi, j瞛ykiem dost瘼nym tylko dla wtajemniczonych? Posiadasz dar tworzenia ciekawych neologizm闚, kt鏎e przyjmuj si w codziennej konwersacji?

Je瞠li na kt鏎e z wy瞠j wymienionych pyta odpowiedzia貫 twierdz鉍o, to znaczy, 瞠 mo瞠sz nam pom鏂! Aby to zrobi przelij nam nietypowe s這wo lub zwrot, kt鏎e po weryfikacji maj szanse znale si w Vasisdas.

+ zapodaj s這wo
index + info + dodaj + opinie + ludzie + kontakt © vasisdas.pl