vasisdas.pl | świeże słowa
info + dodaj + opinie + ludzie + kontakt

A

B

C

Ć

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

W

Z

Ż
   vasisdas _intro   vasisdas _referencje
"Choć wszystko na poważnie, to nic na serio".

POE (Projekt Ostry Emade) - "Strach"
Album "Szum rodzi hałas" | Asfalt Records (2005)
____________________________________________________

Chcąc przedstawić genezę serwisu Vasisdas musimy cofnąć się do przełomu lat 2003/2004, kiedy to strona rozpoczęła funkcjonowanie, będąc wówczas jednym z pierwszych i nielicznych miejsc w polskim internecie, poświęconych tematyce niestandardowej polszczyzny. Tamten okres, będący początkiem nowego tysiąclecia był zarazem czasem specyficznych przemian w polskim społeczeństwie, związanych między innymi z upowszechnianiem się internetu i nowych form komunikacji, rozwojem kultury hip-hop, czy szeroko rozumianym integrowaniem się Polski ze strukturami świata zachodniego, co w konsekwencji miało także istotny wpływ na kwestie związane z językiem używanym na co dzień przez wielu Polaków. Żeby łatwiej zrozumieć kontekst tamtych lat, warto pamiętać że w ówczesnym czasie Polska dopiero co wchodziła do Unii Europejskiej, z internetu korzystało się w kafejkach wykupując ustalone godziny użytkowania, rolę serwisów streamingujących muzykę pełniła Radiostacja, Sylwester Latkowski przybliżał narodowi realia życia Blokersów (i to w telewizji, bo YouTube dopiero miał się narodzić), a Dorota Masłowska wprowadzała na salony sentencje wymykających się konwenansom dresiarzy w swojej „Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”.

Od początku idea projektu opierała się na przybliżeniu wszystkim zainteresowanym słów i zwrotów powstających głównie w efekcie przytoczonych przeobrażeń, poprzez dokumentowanie ulotnego, lecz nieuchronnego procesu przenikania nowych pojęć do grup i przestrzeni początkowo im odległych. Jest to o tyle trudne, że mamy do czynienia z tematyką wieloznaczną, niestabilną, tworzoną anonimowo, zróżnicowaną regionalnie, czy wreszcie wybitnie hermetyczną i sprofilowaną na konkretne środowiska. Nie bez znaczenia była wobec tego możliwość kompleksowego zgromadzenia w jednym miejscu wielu niszowych, językowych unikatów niekoniecznie znanych szerokiemu gronu użytkowników, mimo że trafnie ilustrujących otaczającą rzeczywistość.

Od momentu powstania strony nieustannie powiększane są dostępne zasoby definicji w całości bazujące, na tytułowych „świeżych słowach” (w domyśle takich które powstały lub zostały szerzej upowszechnione już w XXI wieku) – obecnych zarówno pod postacią slangu, neologizmów jak i mowy potocznej. Formuła serwisu pozostaje otwarta, to znaczy że w razie wystąpienia oczywistych nieścisłości (których z podanych wyżej powodów nie sposób uniknąć), dopuszczalne są kolejne modyfikacje danego hasła, pod kątem jego jak najwierniejszego zdefiniowania. Obecność słownika w internecie można wobec tego uznać za niewątpliwą przewagę, nad podobnymi realizacjami w formie drukowanej, gdzie bieżące uaktualnienia mogą okazać się kłopotliwe i nieskuteczne. Niebagatelna w kontekście dostępności opracowania, jest także bezpośrednia możliwość dodawania, opiniowania czy aktualizowania haseł przez samych użytkowników strony (po wcześniejszej weryfikacji zgłoszenia).

Prezentowane zestawienie pozostaje specyficznym przedsięwzięciem z jeszcze jednego powodu. Nie skupia się mianowicie na zgromadzeniu za wszelką cenę jak największej ilości sformułowań, które na pierwszy rzut oka wydają się godne odnotowania, a tak naprawdę często występują w języku potocznym od wielu dziesięcioleci, lub nie mają nic wspólnego ze slangiem poza intrygującą, pokrętną budową czy teoretycznie niewiadomym pochodzeniem. W przeciwieństwie do takiego sposobu funkcjonowania, Vasisdas kładzie nacisk na staranną selekcję publikowanych haseł, według ich umownej popularności, przewidywanej długości istnienia, czy teoretycznej genezy powstania. Priorytetowo są również traktowane pojęcia bazujące na błyskotliwości, twórczym podejściu czy dowcipie, chociaż oczywiście nie sposób pominąć bardziej kontrowersyjnych tematów jak wszechobecne używki, patologie czy propozycje inspirowane wulgaryzmami. Jest to istotne ze względu na cienką linię dzielącą, to co ciągle możemy nazywać najnowszą polszczyzną, z tym co już zdecydowanie utraciło jej otoczkę, lub niekoniecznie powinno być nią tytułowane, na przykład ze względu na „odwieczne” bytowanie w jakiejś dawno zgłębionej gwarze lub odwoływanie się do banalnych, szeroko rozpowszechnionych powiedzonek.

Obecnie serwis Vasisdas w dalszym ciągu może być odczytywany jako swoisty przegląd nadchodzących, panujących, lub niedawno minionych (a lansowanych po roku 2000), trendów, zainteresowań, przekonań czy aktywności. I to już nie tylko dotyczących głównie młodego pokolenia, ale wszystkich tych którzy inicjują i kształtują dalsze przemiany społeczne i technologiczne, popularyzują nowe zjawiska i tendencje, zmieniają realia popkultury czy po prostu wywierają wpływ na innych poprzez bycie youtuberami, influencerami, celebrytami, raperami, gamerami, vlogerami, pasjonatami rozmaitych dziedzin, dziennikarzami, liderami opinii itd. Wnikliwa obserwacja i analiza wszelkich, osobliwych form słownictwa jakim posługują się te grupy może dostarczyć wielu nieoczywistych i trafnych spostrzeżeń, a przez to chociaż trochę pomóc zrozumieć realia w których przychodzi funkcjonować społeczeństwu jako ogółowi.
____________________________________________________

+ Typowe pytania | Sprawdź FAQ

+ Dodaj nowe słowo | Wypełnij formularz

+ Skontaktuj się | Prześlij wiadomość
____________________________________________________

Wszystkie treści zamieszczone na stronie Vasisdas.pl podlegają ochronie. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania bądź rozpowszechniania, bez zgody redakcji.

Wybrane publikacje naukowe, w których cytowano (lub wzmiankowano) Vasisdas:

+ A. S. Dyszak, "Z badań nad zjawiskami słowotwórczymi i adaptacyjnymi w >najmłodszej polszczyźnie<". [w:] „Język Polski” - Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (zeszyt 3. rocznika XCIX), Kraków 2019, (s. 18-31)

+ A. S. Dyszak, "Neologizmy słowotwórcze w internetowym słowniku Vasisdas". [w:] "Wokół słów i znaczeń VI. Słowotwórstwo dawne i współczesne". - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

+ A. S. Dyszak, „Formacje słowotwórcze w internetowym słowniku „najmłodszej polszczyzny” Vasisdas”. [w:] "Wokół słów i znaczeń V. Słowotwórstwo w różnych odmianach języka". - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

+ A. S. Dyszak, "Formacje podmiotowe i orzeczeniowe w „najmłodszej" polszczyźnie". [w:] "Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze" pod redakcją Waldemara Żarskiego - Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013

+ M. Rzeszutko-Iwan, "Złożoność versus nieograniczoność – czy istnieją granice lingwistyki, interpretacji lingwistycznej, czyli określonego dyskursu naukowego?" [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt LXXV, Kraków 2019, (s. 131/132)

+ A. Wileczek, „Młodzieżowa ponowoczesna wspólnotowość. Uwagi wstępne”. [w:] "Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy". Redakcja naukowa całości: Jolanta Tambor, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, (s. 292)

+ P. Witkowska, ">Czaisz to?< O różnych użyciach czasownika >czaić< oraz prefiksalnych czasowników pochodnych". [w:] Orbis Linguarum Vol. 51, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, Dresden – Wrocław 2018, (s. 258)

+ A. A. Niekrewicz, "Słownictwo określające tożsamość narodową i rasową w społecznościowych słownikach języka polskiego". [w:] Język. Religia. Tożsamość 1 (15) 2017, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wielkopolski 2017, (s. 47-57)

+ A. Dąbrowska, "Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym". [w:] Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education, Tom 37 Nr 2 (2017): Potencjał języka w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, (s. 93, 94 i 99)

+ A. S. Dyszak, „Wartości w życiu codziennym i w szkole. Językowe środki wartościowania”. [w:] Czasopismo UczMy, I - II 2017, Nr 1(18), (s.9-10)

+ K. Kłosińska, "Skąd się biorą frazeologizmy? Źródła frazeologizmów i mechanizmy frazeotwórcze". [w:] "Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej - Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich". Pod redakcją Gabrieli Dziamskiej-Lenart i Jarosława Liberka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, (s. 30/31, 31/32, 48/49)

+ "Coreference: Annotation, Resolution and Evaluation in Polish" - Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magdalena Zawisławska – Walter de Gruyter Inc., Berlin/Boston/Munich 2015

+ G. Szpila, "Frazeologia w twórczości Doroty Masłowskiej". [w:] Problemy frazeologii europejskiej X, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2015, (s. 13/143)

+ A. A. Niekrewicz, "Językowe i wizualne sposoby deprecjonowania polskich symboli narodowych, kulturowych i religijnych w memach internetowych". [w:] Język. Religia. Tożsamość XI Język tożsamości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wielkopolski 2015, (s. 110)

+ A. Wileczek, „Gry (Nie)dosłownością w socjolekcie młodzieżowym”. [w:] Socjolingwistyka XXVIII, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2014

+ M. Król, "Wartość w słowie czy wartość słowa, czyli jak rozmawiamy ze sobą na co dzień?" [w:] "Słowo we współczesnych dyskursach". Red. K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, (s. 9/349)

+ D. Ochmann, „Czy fajny jest fajny? Współczesne leksemy młodzieżowe o znaczeniu >Taki, który mi się (bardzo) podoba<”. [w:] LingVaria Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ROK IX (2014), NR 2 (18), (s. 93/97)

+ A. Wileczek, „Oburzeni, znudzeni, z(a)wiedzeni… Semantyka buntu w socjolekcie młodzieżowym”. [w:] Studia Pragmalingwistyczne, Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW, Rok V, Warszawa 2013, (s.124)

+ A. Wileczek, "O języku młodego internetu". [w:] Zeszyty Prasoznawcze R. LIV, nr 3–4 (207–208) Kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011, (s. 85, 87, 89 i 98)

+ P. Lewiński, "Metaplazmy i inne". - Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Komisji Językowej XXXVII, Uniwersytet Wrocławski

+ Slavistik-Portal, German Research Foundation (DFG)


   vasisdas _daj głos   vasisdas _sukurs
Vasisdas istnieje głównie dzięki swoim użytkownikom, liczy na ich żywiołowość i rześkość lingwistyczną. A czym jest slang dla Ciebie? Określ swoje stanowisko, przedstaw obserwacje, poznaj wypowiedzi innych osób.

+ zapodaj komentarz

Znasz nietypowe słowa lub zwroty? Porozumiewasz się ze znajomymi, językiem dostępnym tylko dla wtajemniczonych? Posiadasz dar tworzenia ciekawych neologizmów, które przyjmują się w codziennej konwersacji?

Jeżeli na któreś z wyżej wymienionych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy, że możesz nam pomóc! Aby to zrobić prześlij nam nietypowe słowo lub zwrot, które po weryfikacji mają szanse znaleźć się w Vasisdas.

+ zapodaj słowo
index + info + dodaj + opinie + ludzie + kontakt© vasisdas.pl